Etsi

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä taideterapiaa erilaisin taidepainotteisin menetelmin yksilöille ja ryhmille.

TYÖNOHJAUS


Työnohjaus auttaa työntekijää kohtaamaan alansa vaatimukset ja tavoitteet. Työnohjaajan kanssa voi luottamuksellisesti keskustella työhön liittyvistä ongelmista, peloista ja kysymyksistä - saada apua jo olemassa oleviin ongelmiin, tai keinoja niiden ennaltaehkäisyyn.

Työnohjaustyöskentely pyrkii tuottamaan kokemuksellisen oppimisprosessin, joka tukee ohjattavan ammatillista kehittymistä, työn tuloksellisuutta ja työsuorituksissa tarvittavien henkilökohtaisten voimavarojen tarkoituksenmukaista säätelyä. Työnohjaus on ensisijaisesti jaksamista tukeva ja ongelmia ennaltaehkäisevä väline, joka sopii minkä tahansa työn tueksi.

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden, koska muutokset toimintatavoissa tai ajattelussa eivät tapahdu hetkessä, vaan ne vaativat aikaa.


 YHTEISÖTAIDEPALVELUT

Yhteisötaidetoimintaa asiakkaan kotona. Palvelua räätälöidysti kaikenlaisille yhteisöille.

 TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Toiminnallisia ja luovia työhyvinvointipaketteja yritysten tarpeisiin. Kysy lisää - tehdään sinun yrityksellesi sopiva kokonaisuus!

 TEATTERI-ILMAISU JA DRAAMA

Teatteri- ja ilmaisualan koulutusta ja ohjausta harrastajateattereille sekä räätälöityjä kursseja yrityksille ja yhteisöille. Kysy lisää!

SIELUNMAALAUKSET

Maalaan sielunkuvia valon ja rakkaudellisen energian välityksellä. Virittäydyn maalattavan sielunenergiaan ja sitten annan ihmeen tapahtua; tartun pensseliin ja annan värien tanssia kankaalla. Työskentelyn aikana minulle kanavoituu viesti/viestejä jotka maalaus sisältää. Kun sielunmaalaus on valmis, istun hetkeksi alas, kuuntelen/keskustelen maalauksen kanssa ja kirjoitan ylös sen, mitä minulle kanavoidaan. Sielunkuva voi toimia maalauksen saajalle suunnannäyttäjänä, innoittajana, opastajana, ajatusten vahvistajana tai vaikka henkisenä turvana. Sielunkuva on aina henkilökohtainen, siunattu ja uniikki teos joka värähtelee rakkaudellista energiaa. Maalaan pääasiassa akryyliväreillä, mutta voin käyttää myös sekatekniikkaa. Sielunkuvan hinta on 135€ (sis. alv 10% ja tekstillisen kanavoinnin).

Kiveen kirjoitetut